ທົວໂຮງງານ

tyj
rt (1)
rt (5)

1. ວັດສະດຸ

rt (9)

2. ການຕັດ

mgh (2)

3. ຊ່າງຕັດຫຍິບ

rt (3)

4. ຕັດກະທູ້

rt (8)

5. ທາດເຫຼັກ

mgh (1)

6. ກວດກາເສື້ອຜ້າ

rt (12)

7. ການຫຸ້ມຫໍ່

rt (10)

8. ທະຫານອາສາສະ ໝັກ

rt (11)

9. ຈັດສົ່ງສິນຄ້າ